Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Legal Reference

ll

מידע על חקיקה

ישנן לא מעט תקנות בנושאי תיירות ותעופה, ולעיתים קרובות תקנות אילו יכולות לעזור לך, הלקוח, בהנחיה והפניה לדברי החוק וזכויותיך. חוקים בנושאי שירותי תעופה, חוקי רישוי ורשות שדות התעופה, תובלה אוירית וחוזים, וכמובן נזיקין והחוק להגנת הצרכן, יוכלו לבאר ולפשט מקרים סבוכים ורגישים.

לארכיון החקיקה לחץ כאן

jjj

מידע על פסיקה

 על מנת להתמודד מול חברות התעופה והתיירות בהצלחה, ישנם פסקי דין ותביעות קודמות אשר יוכלו ללמד ולשמש אותנו במקרי הצורך. ניתן ללמוד רבות מתביעות קודמות, וכמו כן לראות כיצד לקוחות אחרים התמודדו, היכן הצליחו ומדוע נכשלו, ומה הסיכויים שלנו להצליח בתביעה.

לארכיון הפסיקה לחץ כאן